DISSENY I ENGINYERIA

DISSENY I ENGINYERIA

Cada projecte és, sens dubte, un vestit fet a mida: les condicions i requeriments del projecte varien en funció de diversos factors: capacitat, tipus de demanda tèrmica, condicions ambientals, disponibilitat de combustible, reglamentació aplicable, aspectes ambientals, potencial d’ampliació, pressupost...
No hi ha dos casos iguals i a AESA procurem entendre les necessitats dels nostres clients i proposar-los les solucions més adequades per a cada cas.

SOLUCIONS AESA

DIRECCIÖ FACULTATIVA I DE PROJECTE

 • Comunicacions i coordinació amb el client.
 • Enginyeria i planificació de projectes, control pressupostari.
 • Gestió interna.
 • Firma de projectes.

ENGINYERIA BÀSICA

 • Esquema de procés i simulacions.
 • Memòria descriptiva, plànols de procés, balanços de matèria i energia, balanç d’aigües, P&ID bàsics, diagrames de procés: situació i ubicació, zones d’intervenció, vistes de secció, disposició d’equips, traçats bàsics d’interconnexió, planta, alçats, coberta i seccions…
 • Obra civil: fonaments d’equips, edificis, estructures metàl·liques, xarxes enterrades…
 • Especificacions d’equips.
 • Impacte ambiental i mesures correctives.
 • Pressupost.
 • Planificació bàsica.

GESTIÓ DE COMPRES

 • Definició d’abast o punts finals.
 • Definició de requisits i condicions de disseny.
 • Fitxes tècniques i especificacions particulars.
 • Taula de garanties de rendiment.
 • Plànols bàsics.
 • Especificacions de qualitat, medi ambient, materials i seguretat.
 • Llista de proveïdors potencials.
 • Condicions comercials.
 • Sol·licitud i revisió tècnica i econòmica d’ofertes i tabulació.
 • Negociacions i esborrany del contracte.

PERMISOS

 • Llicència ambiental.
 • Llicència d’ Obres.
 • Autorització de connexió a la xarxa.
 • Projectes específics per a construcció i instal·lació, certificats de construcció.

ENGINYERIA DE DETALL

 • Revisió i integració denginyeria de subministraments EPC.
 • Enginyeria de processos.
 • Enginyeria mecànica, canonades i layout.
 • Model BIM 3D Autodesk Plant3D.
 • Enginyeria elèctrica.
 • Enginyeria de control i instrumentació.
 • Enginyeria d´obra civil, estructures i edificació.
 • Documentació final.

SUPERVISIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ I POSADA EN MARXA

 • Supervisió general fins al final del projecte.
 • Control i administració del desenvolupament de l’obra.
 • Supervisió de lliuraments d’equips i materials.
 • Supervisió de construcció i muntatge/instal·lació.
 • Coordinació del pla de formació de personal.
 • Supervisió de proves i posada en marxa.
 • Assistència a la Recepció Provisional i tancament del projecte.

AESA EN XIFRES

0 Instal·lacions de Cogeneració i Bioenergia

0 MTn d'emissions de CO2 evitades

0 MWe

0 MWt

PROJECTES DE DISSENY I ENGINYERIA

CONTACTA AMB NOSALTRES

Email: info@aesa.net
Telèfon: +34 93 444 93 00
Si desitja obtenir una consulta gratuïta i sense cap compromís, ompli el següent formulari i ens posarem en contacte el més aviat possible.