Aplicacions energètiques

La majoria dels nostres projectes i estudis se centren en algunes d’aquestes aplicacions: cogeneració (generació combinada de calor i electricitat), district heating and cooling (DH&C: xarxes de calor i fred) i bioenergia (generació a partir de biocombustibles). Es difícil trobar actualment mecanismes de generació eficient que no involucrin, com a mínim, alguna d’aquestes tecnologies.

A AESA estem a la seva disposició per ajudar-lo en qualsevol projecte, estudi o auditoria relacionada amb l’ús eficient de l’energia.

La cogeneració és una tecnologia que permet l'obtenció d’eficiències molt elevades a través de generació simultània de calor i electricitat. És, per tant, aplicable únicament en aquells centres en els que existeix una demanda tèrmica significativa. Avui en dia existeixen tecnologies molt diverses que permeten el disseny de cogeneracions pràcticament sense limitacions de potencies, des de instal·lacions domèstiques fins a grans centrals de centenars de MW.

Els district heating and cooling d’alta eficiència (o xarxes de calor i fred), representen una de les apostes més importants per la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat en els entorns urbans. L’aprofitament de fonts de calor residual, de biomassa i de cogeneració, adequadament combinats, permeten apropar-nos als objectius de reducció d’emissions.

AESA compta amb una provada experiència en el disseny de xarxes de calor i fred, amb procediments i eines propis per al seu anàlisi i avaluació, fent que AESA sigui la millor opció per assolir els seus objectius en aquesta matèria.

Un desenvolupament energètic eficient exigeix el màxim aprofitament de les fonts de bioenergia. No obstant, la seva gran diversitat, requereix un anàlisi detallat i una adequada experiència per tal que els estudis i, més endavant, els processos i equips que vagin a ser emprats responguin a les expectatives de rendiment, disponibilitat i costos operatius.

AESA ha desenvolupat estudis i projectes amb una gran varietat de biocombustibles: residus forestals, residus industrials de diferents tipus, residus de la agroindústria, biogàs, etc. Això ens permet disposar dels coneixements i de l’experiència que requereixen aquestes aplicacions.

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand