Bioenergia

Un desenvolupament energètic eficient exigeix el màxim aprofitament de les fonts de bioenergia. No obstant, la seva gran diversitat, requereix un anàlisi detallat i una adequada experiència per tal que els estudis i, més endavant, els processos i equips que vagin a ser emprats responguin a les expectatives de rendiment, disponibilitat i costos operatius.

AESA ha desenvolupat estudis i projectes amb una gran varietat de biocombustibles: residus forestals, residus industrials de diferents tipus, residus de la agroindústria, biogàs, etc. Això ens permet disposar dels coneixements i de l’experiència que requereixen aquestes aplicacions.

Central de cogeneració a UIPSA

Substitució de la planta de cogeneració actual per una nova planta amb turbina de gas en cicle combinat d’uns 33.6 MW.

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand