Cogeneració

La cogeneració és una tecnologia que permet l'obtenció d’eficiències molt elevades a través de generació simultània de calor i electricitat. És, per tant, aplicable únicament en aquells centres en els que existeix una demanda tèrmica significativa. Avui en dia existeixen tecnologies molt diverses que permeten el disseny de cogeneracions pràcticament sense limitacions de potencies, des de instal·lacions domèstiques fins a grans centrals de centenars de MW.

Central de cogeneració a PCM

Planta de cogeneració de 4.6 MW, en cicle simple amb turbina de gas, amb generació de vapor per recuperació i postcombustió.

Central de cogeneració a UIPSA

Substitució de la planta de cogeneració actual per una nova planta amb turbina de gas en cicle combinat d’uns 33.6 MW.

Central de cogeneració a Ajover

Planta de cogeneració de 5 MW per al subministrament d’energia elèctrica, vapor i oli tèrmic a la industria química que AJOVER té a Cartagena d’Índies (Colòmbia).

Central de cogeneració a Coelima

Planta constituïda per un grup motor a fuel-oil de 6.5 MW amb generació de 3.5 t/h de vapor per recuperació i aigua calenta a 85ºC.

Planta de cogeneració a Clarianacal

La central de cogeneració, de 4 MW elèctrics, està constituïda per un cicle simple amb turbina de gas i aprofitament directe dels gasos en tres assecadors.

Planta de cogeneració a BASF - Tarragona

Planta de cogeneració en cicle simple amb turbina de gas de 7 MW, dissenyada per treballar com a central d’emergència, que posteriorment va ser ampliada a 13 MW.

Central de cogeneració a Fibrán

Central de cogeneració en cicle simple amb tres motors a gas, amb capacitat de produir 5.8 MWe y 6.7 MWt d’aigua calenta a 90-92 ºC.

Central de cogeneració a Fuertes

Planta de cogeneració en cicle simple de 6.5 MW amb motor dièsel i un generador de vapor que permet produir 5 t/h de vapor a 9 bar(g) aprofitant els gasos d’escapament del motor.

Planta de cogeneració a Fibrarel

Planta de cogeneració de 8.8 MW en cicle combinat amb una turbina de gas, els gasos de la qual produeixen vapor sobre-escalfat a 35 bar i 400 ºC.

Central de cogeneració a Alco

Central de cogeneració amb motor a fuel en cicle simple que permet la producció de 3.2 t/h de vapor a 13 bar i aigua calenta per al procés.

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand