Planta de cogeneració a Seat Martorell

SEAT MARTORELL

Renovació i ampliació de la central de cogeneració existent a la fàbrica de Martorell, que consistia en un cicle combinat amb turbina de gas d’uns 12.3 MW i una turbina de vapor d’uns 7.5 MW. La renovació va incloure:

  • La substitució de la turbina de gas per una de major potència (14.6 MW). Les diferents condicions de caudal i temperatura de gasos de la nova turbina, feien que la caldera de recuperació passés de generar 17.5 t/h de vapor a 21.5 t/h.
  • Es va mantenir la turbina de vapor i el sistema de generació de vapor existent, composat d’un sobre-escalfador, caldera i economitzador, tal i com estava concebut i sense modificacions.
  • Es va instal·lar un nou cremador de post-combustió per substituir l’existent, el qual estava generant concentracions de CO inusuals quan treballava a cargues elevades. El nou cremador de post-combustió era de menor potència però se seguia aconseguint el mateix caudal màxim de generació de vapor (55 t/h).
  • Es va substituir el by-pass de gasos d’escapament de la caldera de recuperació ja que presentava algunes fugues de gasos, i els eixos d’accionament presentaven problemes de fiabilitat de maniobra.
  • A la caldera de recuperació es va incorporar un nou feix de recuperació a la cua per generar aigua calenta, destinada a produir fred mitjançant una nova màquina d’absorció.
  • Es va incloure un nou sistema de motorització en continu de NOx dels fums de la xemeneia.
  • Es van realitzar les intervencions necessàries per implantar adequadament la nova instal·lació a l’entorn.

Client: SEAT MARTORELL

Tecnologia: Turbina de gas en cicle combinat

Rang de Potencia: entre 10 i 25 MW

Combustible: Gas Natural

País: Espanya

Ciutat: Barcelona

Projectes relacionats

Central de cogeneració a UIPSA

Substitució de la planta de cogeneració actual per una nova planta amb turbina de gas en cicle combinat d’uns 33.6 MW.

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand