Planta de cogeneració a Clariana

CLARIANA, S.A.

La planta es va instal·lar en el propi recinte de la fàbrica, amb notables limitacions d’espai, però malgrat tot es va resoldre favorablement la seva implantació, que permetia un bon grau d’operació i manteniment.

La planta va ser dissenyada per produir 6.5 MW elèctrics, 20 t/h de vapor a 40 bar(g) mitjançant un generador de vapor ja existent i 15.5 t/h de vapor sobre-escalfat a 40 bar(g) i 400ºC per recuperació dels gasos de la turbina de gas. Per realitzar-ho es va pensar en un cicle combinat amb turbina de gas (5.2 MW ISO) i turbina de vapor de petita potència (1.3 MW ISO).

Existeixen diversos dispositius originals que incrementen el rendiment i faciliten l’operació de la planta: un sobre-escalfador de vapor abans del cremador que pot treballar al buit, un intercanviador de refredament d’aigua de saturació i la producció de vapor saturat i sobre-escalfat indistintament.

La planta es va inaugurar al 1988 funcionant en cicle simple i al 1989 va passar a funcionar en cicle combinat.

Aquesta planta va ser la primera en cicle combinat de petita potència en dissenyar-se, gràcies a això va guanyar la consideració de Projecte de Demostració Comunitari. El seu procés ha estat reproduït en múltiples plantes d’España i va ser la primera planta dotada amb tele-gestió.

Pel desenvolupament d’aquesta planta, AESA va realitzar l’estudi de viabilitat, el projecte bàsic i de desenvolupament, el projecte de sol·licitud de subvencions del Ministeri de Industria i de la Comunitat Europea, la gestió de compres, direcció d’obra i posada en marxa i, per últim, la supervisió de l’explotació.

Al 1998 i degut a la finalització de la vida útil del turbo grup de gas en Clariana, es va fer necessària la substitució de la turbina i les adaptacions necessàries resultants de dita substitució, la qual va significar un augment de la potència instal·lada de 5 MW a 6.5 MW.

Client: CLARIANA, S.A.

Tecnologia: Turbina de gas en cicle combinat

Rang de Potencia: entre 5 i 10 MW

Combustible: Gas Natural

País: Espanya

Ciutat: Vila-real (Castellón)

Projectes relacionats

Central de cogeneració a UIPSA

Substitució de la planta de cogeneració actual per una nova planta amb turbina de gas en cicle combinat d’uns 33.6 MW.

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand