Central de cogeneració a Coelima

COELIMA

La central de cogeneració està constituïda per un grup motor a fuel-oil de 6.5 MW de potència elèctrica en cicle simple i un recuperador de calor dels gasos d’escapament del motor, per produir vapor a baixa pressió (aproximadament 3.2 t/h de vapor a 7 bar(g). A més, la central realitza un aprofitament de l’aigua de refrigeració dels circuits d’alta temperatura del motor, per generar aigua calenta a 85ºC per ser utilitzada en el procés productiu.

La totalitat del vapor és consumit per COELIMA, que disposa a més d’unes calderes convencionals que subministren el vapor que falta per al procés (aproximadament unes 3.5 t/h).

AESA va dur a terme la totalitat del projecte, des de l’inici de l’enginyeria bàsica fins a la posada en marxa de la central.

Client: COELIMA

Tecnologia: Motor alternatiu

Rang de Potencia: entre 5 i 10 MW

Combustible: HFO/LFO

País: Portugal

Ciutat: Guimaraes

Projectes relacionats

Central de cogeneració a Alco

Central de cogeneració amb motor a fuel en cicle simple que permet la producció de 3.2 t/h de vapor a 13 bar i aigua calenta per al procés.

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand