Consultoria Energètica

Fem estudis de tot tipus relacionats amb el sector: anàlisis de potencial, estudis de costos de generació, anàlisis i propostes de reglamentació, estudis particulars de viabilitat, estudis d’eficiència energètica, desenvolupament de software, auditories, valoració d’actius, dictàmens tècnics, assessorament per a l’operació optimitzada de plantes d’energia, test de prestacions, cursos de formació… A cada nou contracte ens comprometem a aplicar tota la nostra experiència i capacitat d’innovació, per oferir als nostres clients un servei de qualitat, competitiu i efectivament útil.

Mapa de Calor de Mèxic

El Mapa de Calor de Mèxic és una eina que té com a objectiu principal facilitar l'anàlisis del potencial de suministrament tèrmic a industries i grans consumidors terciaris mitjançant solucions eficients basades en cogeneració, calor residual i energies renovables (biomassa, biogàs, solar tèrmica i geotèrmia)

Diagnòstics energètics per al ISDEFE

Diagnòstics energètics a diferents bases militars i centres dependents dels Ministeris de Defensa i Interior per al ISDEFE, orientats a la implantació del Pla 330.

Anàlisi energètic de les EDAR de Catalunya

Realització de més de 50 auditories per avaluar el potencial de generació elèctrica a partir de l’aprofitament de biogàs en instal·lacions de sanejament d’aigües residuals a Catalunya.

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand