Enginyeria i direcció de projectes

Per als nostres més de 150 projectes, que en conjunt superen els 1,300 MW, hem emprat tot tipus de tecnologies, processos i combustibles, sempre procurant que la solució sigui la més efectiva i eficient. Les tasques realitzades -estudis previs, enginyeria bàsica i de detall, direcció de projecte i d’obres, direcció de proves y posada en servei, formació d’operadors, test de prestacions- cobreixen totes les etapes i garanteixen als nostres clients el recolzament dels nostres enginyers fins a la recepció de la planta.

Central de cogeneració a PCM

Planta de cogeneració de 4.6 MW, en cicle simple amb turbina de gas, amb generació de vapor per recuperació i postcombustió.

Central de cogeneració a UIPSA

Substitució de la planta de cogeneració actual per una nova planta amb turbina de gas en cicle combinat d’uns 33.6 MW.

Central de cogeneració a Ajover

Planta de cogeneració de 5 MW per al subministrament d’energia elèctrica, vapor i oli tèrmic a la industria química que AJOVER té a Cartagena d’Índies (Colòmbia).

Central de cogeneració a Coelima

Planta constituïda per un grup motor a fuel-oil de 6.5 MW amb generació de 3.5 t/h de vapor per recuperació i aigua calenta a 85ºC.

Planta de cogeneració a Clarianacal

La central de cogeneració, de 4 MW elèctrics, està constituïda per un cicle simple amb turbina de gas i aprofitament directe dels gasos en tres assecadors.

Planta de cogeneració a BASF - Tarragona

Planta de cogeneració en cicle simple amb turbina de gas de 7 MW, dissenyada per treballar com a central d’emergència, que posteriorment va ser ampliada a 13 MW.

Central de cogeneració a Fibrán

Central de cogeneració en cicle simple amb tres motors a gas, amb capacitat de produir 5.8 MWe y 6.7 MWt d’aigua calenta a 90-92 ºC.

Central de cogeneració a Fuertes

Planta de cogeneració en cicle simple de 6.5 MW amb motor dièsel i un generador de vapor que permet produir 5 t/h de vapor a 9 bar(g) aprofitant els gasos d’escapament del motor.

Planta de cogeneració a Fibrarel

Planta de cogeneració de 8.8 MW en cicle combinat amb una turbina de gas, els gasos de la qual produeixen vapor sobre-escalfat a 35 bar i 400 ºC.

Central de cogeneració a Alco

Central de cogeneració amb motor a fuel en cicle simple que permet la producció de 3.2 t/h de vapor a 13 bar i aigua calenta per al procés.

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand