Assistència tècnica per a la implantació del Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica en les instal·lacions de la Agència Catalana de l’Aigua

Client

AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA

Tipus

Gestió energètica

Sector

Tractament d'aigües residuals

Any

2008-2011

País

Espanya

Projecte

A l’any 2008 l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va iniciar un ambiciós pla d’estalvi i eficiència energètica d’un Sistema de Gestió Energètica a les EDAR de l’ACA, que incloïa totes les instal·lacions de depuració d’aigua amb un consum superior als 200 MWh/a. Per aconseguir-ho va comptar amb AESA com a Assistent Tècnic, encarregant-se de les tasques de recopilació d’informació, organització d’activitats (i realització de moltes d’elles), pla de divulgació, pla de formació, pla d’actuació per a la implantació de mesures d’estalvi i elaboració d’un Sistema de Gestió d’informació per al control de la implantació de dites unitats.

A més, AESA va encarregar-se de la realització i organització de les subhastes d’energia elèctrica per a l’ACA, obtenint grans estalvis a les factures elèctriques.

Contacta'ns i fes-nos arribar les teves consultes sense cap compromís.

Contacte