Planta de cogeneració i biomassa a Álabe Pina

PINA S.A.
Tecnologia

Bioenergia

Rang de Potència

Entre 10 i 25 MW

Combustible

Gas Natural

País

Espanya

Ciutat

Cuenca

Projecte

L’empresa PINA S.A. té a Fuentes (Cuenca) una fàbrica de tauler d’aglomerat, que genera pols i escorça de fusta com a residu (biomassa). L’escorça era cremada en una caldera d’oli tèrmic, mentre que la pols es cremava directament als assecadors.

Amb la finalitat de millorar la competitivitat de la fàbrica i degut a que no tota la biomassa podia ser aprofitada, es va decidir instal·lar una planta de cogeneració de 22.9 MWe en cicle combinat (amb turbina de gas de 19.4 MWe i turbina de vapor de 3.5 MWe) i un cicle de biomassa en el que es genera 4 MWe.

La planta, en cicle combinat, permet assumir el subministrament de tota la demanda tèrmica de la fàbrica (3.4 MWt d’oli tèrmic i 13.1 MWt de gasos a assecadors). Els gasos que no son necessaris per a la producció d’oli tèrmic o per a l’assecatge s’envien a una caldera de vapor de recuperació, on es generen 18.8 t/h de vapor d’aigua sobre-escalfat a 41.5 bar(a) i 400 ºC per escalfar els condensats procedents de la turbina de vapor de la planta del cicle de biomassa i de la turbina de vapor del cicle combinat.

El cicle de biomassa (combustible a base d’escorça y pols de fusta) crema el combustible, que ja no ha de ser emprat per generar oli tèrmic i aire d’assecatge, en una caldera, generant 21.1 t/h de vapor a 41.5 bar(a) i 400 ºC, que s’aprofita en una turbina de vapor per produir 4 MWe.

L’escorça es transporta des de la zona d’emmagatzematge fins a la caldera de biomassa mitjançant un sistema d’arrossegament amb cadenes de tipus redler. Per una altra banda, la pols es transporta des de les sitges d’emmagatzematge mitjançant un sistema de suspensió pneumàtica.

Donat que es tracta de dos combustibles de característiques diferents, són cremats en punts diferents de la mateixa cadena i en condicions igualment diferents. Així, l’escorça es crema en una llar de graelles, mentre que la pols es crema en una llar diferent mitjançant un cremador específic.

La caldera de biomassa està preparada per treballar sota les següents condicions d’operació garantides:

  • Cremant únicament pols per generar la totalitat del vapor.
  • Cremant únicament escorça per generar la totalitat del vapor.
  • Cremant pols 60% i escorça 40% aprox.
  • Cremant pols 40% i escorça 60% aprox.
  • Cremant pols 75% i escorça 25% aprox.

Contacta'ns i fes-nos arribar les teves consultes sense cap compromís.

Contacte