Central de Cogeneració a Foret - la Zaida

FMC-FORET, S.A.

Aplicacions

Tecnologia

Turbina de gas en cicle combinat

Rang de Potència

Entre 10 i 25 MW

Combustible

Gas Natural

País

Espanya

Ciutat

La Zaida (Saragossa)

Projecte

La demanda de vapor de la fàbrica (24 t/h de mitjana, amb puntes de fins a 35 t/h, a baixa pressió) va fer que Foret es decidís per instal·lar una turbina de gas d’uns 12.5 MW en cicle simple, amb producció de fins a 35 t/h de vapor saturat a 10 bar en un generador de vapor per recuperació.

Els equips principals es van ubicar a la intempèrie (com és habitual a les industries químiques) i es van construir edificis i casetes per a la ubicació dels quadres de control, aparellatge elèctric i sistemes de gas.

Amb posterioritat, per maximitzar l’aprofitament dels gasos, es va instal·lar una turbina de vapor que permetia mantenir la planta a plena càrrega i amb elevada eficiència tot el temps.

La participació d’AESA va consistir en redefinir l’enginyeria bàsica del projecte i realitzar l’enginyeria de desenvolupament, la gestió de compres i de permisos, la direcció de l’obra, la supervisió de la posada en marxa de la instal·lació i les comprovacions de prestacions.

Contacta'ns i fes-nos arribar les teves consultes sense cap compromís.

Contacte