Diagnòstics energètics per al ISDEFE

Client

ISDEFE

Tipus

Auditoria

Sector

Públic

Any

2010-2011

País

Espanya

Projecte

Arrel de la Directiva 2006/32/CE del Parlament Europeu, que establia un nou marc normatiu per a l’eficiència en el ús final de l’energia i que exigia que el sector públic adoptés un paper exemplaritzant en les mesures d’estalvi i eficiència energètica, el govern d’Espanya va aprovar la Resolució de 14 de gener de 2010 Dita resolució va aprovar un pla d’activació de l’eficiència energètica per a 330 centres consumidors d’energia pertanyents a l’Administració General de l’Estat.

AESA va realitzar diagnòstics energètics a diferents bases militars i centres dependents dels Ministeris de Defensa i Interior per al ISDEFE, emmarcat dins de la implantació del Pla 330. En aquests diagnòstics es van realitzar les següents actuacions:

  • Descripció del Centre i de les seves condicions de funcionament.
  • Precisar el mapa contractual vigent: subministraments energètics i contractes de manteniment.
  • Donar a conèixer els consums energètics (tipus de combustible, edificació, ús…) així com la descripció i l’inventari de les principals instal·lacions consumidores d’energia.
  • Proposar mesures d’estalvi d’energia i sistemes de generació distribuïda, aplicables al complex, i les seves possibilitats d’implantació.
  • Valorar de forma estimada el potencial d’estalvi del centre consumidor per analitzar la seva candidatura, per part del Ministeri o del Organisme corresponent, de cara al desenvolupament d’un contracte de col·laboració públic de contractació d’empreses de serveis energètics.
  • Constituir un document de referència per als responsables del Centre de Consum Energètic.
  • Recopilar la informació tècnica necessària per a la incorporació al Programa Funcional en cas del desenvolupament del corresponent expedient de contractació.

Contacta'ns i fes-nos arribar les teves consultes sense cap compromís.

Contacte