Planta de cogeneració i biomassa a Tableros Losan

TABLEROS LOSÁN S.A.
Tecnologia

Bioenergia

Rang de Potència

Entre 10 i 25 MW

Combustible

Gas Natural

País

Espanya

Ciutat

Soria

Projecte

Tableros Losán es una fàbrica de taulell d’aglomerat que, degut a la seva activitat productiva, genera una gran quantitat de pols i escorça de fusta, els quals són residus valoritzables energèticament (biomassa). L’escorça de fusta era cremada en una caldera d’oli tèrmic, mentre que la pols de fusta es cremava directament en els assecadors.

Amb la finalitat de millorar la competitivitat de la fàbrica i degut a que no tota la biomassa podia ser aprofitada, Tableros Losan va decidir instal·lar una planta de cogeneració de 22.9 MWe en cicle combinat (amb turbina de gas de 19.4 MWe i turbina de vapor de 3.5 MWe) i un cicle de biomassa en el que es genera 4 MWe.

La planta, en cicle combinat, permet assumir el subministrament de tota la demanda tèrmica de la fàbrica (2.3 MWt d’oli tèrmic i 13.9 MWt de gasos a assecadors).

Una part dels gasos produïts per la turbina es vehiculen a un recuperador d’oli tèrmic i, un cop travessat aquest, es dirigeixen als dos assecadors d’encenalls.

Els gasos que no són necessaris per a la producció d’oli tèrmic o per a l’assecatge s’envien a una caldera de vapor de recuperació, on es refreden a contracorrent amb el circuit d’aigua-vapor. D’aquesta manera s’escalfen els condensats procedents de la turbina de vapor de la planta de cicle de biomassa abans de la seva introducció al desgasificador tèrmic. A la caldera es genera fins a 18,8 t/h de vapor d’aigua sobreescalfat a 41,5 bar(a) i 400ºC.

El cicle de biomassa (combustible a base d’escorça y pols de fusta) crema el combustible, que ja no ha de ser emprat per generar oli tèrmic i aire d’assecatge, en una caldera, generant 21.1 t/h de vapor a 41.5 bar(a) i 400 ºC, que s’aprofita en una turbina de vapor per produir 4 MWe.

L’escorça es transporta des de la zona d’emmagatzematge fins a la caldera de biomassa mitjançant un sistema d’arrossegament amb cadenes de tipus redler. Per una altra banda, la pols es transporta des de les sitges d’emmagatzematge mitjançant un sistema de suspensió pneumàtica.

Atès que es tracta de dos combustibles de característiques diferents, es cremen en punts diferents de la mateixa caldera i en condicions igualment diferents. Així, l’escorça es crema en una llar de graelles, mentre que la pols es crema en una llar diferent mitjançant un cremador específic.

La caldera de biomassa està preparada per treballar sota les següents condicions d’operació garantides:

  • Cremant únicament pols per generar la totalitat del vapor.
  • Cremant únicament escorça per generar la totalitat del vapor.
  • Cremant pols 60% i escorça 40% aprox.
  • Cremant pols 40% i escorça 60% aprox.
  • Cremant pols 75% i escorça 25% aprox.

Contacta'ns i fes-nos arribar les teves consultes sense cap compromís.

Contacte